FOTOGRAFIA:
różne metody otrzymywania trwałych obrazów na powierzchniach,
pokrytych światłoczułą substancją.

W zależności od metody naświetlania, rodzaju napromieniowania
i rodzaju powierzchni odznacza się na przykład luksografię,

Pierwowzorem aparatu fotograficznego była camera obscura. 
Z techniką fotograficzną związany jest postęp f. portretowej, fotomontaż,
reportaż fotograficzny, fotograficzne techniki specjalne, f. diagnostyczna.
Fotografika - 1) techniki graficzne wykorzystujące materiały światłoczułe,
na których wytwarza się obraz dzięki środków manualnych,
na przykład heliografia; 2) f. artystyczna w różnych technikach
Copyright (c)2018 StudioVideoFotka